Explore yourself

Monday, June 21, 2021

युनिकोड नेपाली कसरी टाइप गर्ने ?

 युनिकोड नेपाली कसरी टाइप गर्ने ?

तपाइँ अंग्रेजीमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ तर नेपालीमा (प्रिती फन्ट) मा टाइप गर्न सक्नु हुदैन भने यो ब्लग तपाइको लागि निकै नै उपयोगी हुनेछ | र तपाइँ प्रिती फन्टमा टाइप गर्नुहुन्छ तर तपाईलाई युनिकोडमा टाइप गर्नु पर्ने अवस्था आयो भने पनि हामी तपाईलाई सजिलो उपाय सिकाउनेछौ | 


Share:

Search This Blog

Wikipedia

Search results

BTemplates.com

Powered by Blogger.